Kam po strednej?

Takže v prvom rade by si mal každý uvedomiť čo chce robiť. Stredná škola nám rozširuje vedomosti vo viacerých smeroch, to znamená ak ukončíme nejakú odbornú školu môžeme sa venovať po škole remeslu, na ktorý sa táto stredná škola zameriavala. Pokiaľ nevieme ešte čo chceme robiť a preto sme si vybrali gymnázium, Číst více…

Vedomosti na dosah internetového pripojenia

Na rozširovanie si vedomostí, učenie sa niečoho nového alebo utvrdzovanie si už nazbieraných informácií existuje v dnešnej dobe nespočítateľné množstvo spôsobov. Jedným z tých najrozšírenejších, ktorý je hneď, ak nie zarovno, s klasickými knihami a učebnicami, sú tie pomocou internetu. Či už sú to online kurzy, kvízy, videá alebo aplikácie, Číst více…