Tak ako každá iná vec aj ekonomika našej krajiny sa v čase mení, vyvíja sa. Nie všetci chápeme jednotlivým ukazovateľom ekonomického rastu alebo vývoja. Je pre nás zložité pochopiť napríklad štatistiky a iné ukazovatele. Ako študentka ekonómie sa v tom vyznám omnoho viac a za moje štúdium som sa toho mnoho naučila. Pokúsim sa Vám teda objasniť ako čo najľahšie porozumieť našej ekonomike. Z každej strany počúvame len neustále sťažnosti ako je na tom Slovensko veľmi zle, no pravda je iná.

krajina

Dobre tak v prvom rade si povedzme podľa čoho môžeme hodnotiť ekonomiku krajiny? Medzi najrozšírenejšie patrí hodnotenie podľa HDP. Nie každý z nás ale vie, čo to HDP je. Hrubý domáci produkt je to koľko krajina dokáže vyprodukovať na svojom území. Teda v jednoduchosti ukazuje to na produkciu krajiny, aká je sebestačná. Ďalej sa posudzuje aj export a inport krajiny, teda to koľko krajina vyváža a dováža do a zo zahraničia. Prečo je to podstatné vedieť? No, preto aby sme vedeli ako veľmi sme závislí od druhých krajín.

Vieme, že sme členmi rôznych zoskupení ako je Európska únia, NATO, OSN alebo V4. Taktiež mnoho z nás nevie, čo to znamená. Myslím, že členstvo v Európskej únii je každému dosť jasné ale nie každý vie čo je to NATO, OSN alebo zoskupenie V4. NATO je organizácia severoatlantickej zmluvy alebo aj severoatlantickej aliancie. Jednoducho tak ako aj organizácia spojených národov je to zoskupenie krajín aby spoločne dosahovali určité medzinárodné ciele.

dotek

Čo je ale V4? Toto zoskupenie by malo byť nám Slovákom veľmi jasné. Je to zoskupenie štyroch krajín a to Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. S týmito krajinami je pre nás najľahšie sa porovnávať, keďže máme určité spoločné črty. Práve na základe týchto zoskupení sa potom vytvárajú určité štatistiky, kde sa porovnávajú rôzne ukazovatele. A tak ako krajina môžeme vedieť ako na tom sme.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Kategorie: Peniaze